Projekt pod nazwą: „Dywersyfikacja działalności firmy Foxbuy.com Spółka Akcyjna poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków dla dzieci” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Cel projektu: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności spółki Foxbuy.com poprzez dywersyfikację działalności i uruchomienie produkcji innowacyjnych kosmetyków dla dzieci.
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi: 1 997 460,00 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 998 730,00 zł.